WLAN-yhteyden ongelmatilanteet!

Tästä ohjeesta löydät apua langattoman lähiverkon (yleisesti käytetään nimitystä WLAN tai WiFi) ongelmatilanteisiin. Aina, kun se on mahdollista, tietokone kannattaa kytkeä kiinteästi suoraan modeemiin verkkojohdolla.

Langaton yhteys (WLAN/WiFi) on hyvin altis käyttöympäristön häiriöille ja syy huonoon toimivuuteen on yleensä modeemin ja tietokoneen välinen liian heikko signaali. Langattoman verkon signaaliin vaikuttaa eniten modeemin ja tietokoneen välinen etäisyys sekä mahdolliset esteet ja seinien eristeet.

Varmista, että modeemi on sijoitettu asunnossasi oikein

Valitse modeemille keskeinen paikka langatonta verkkoa käyttäviin laitteisiin nähden. Erilaiset esteet asunnossa voivat heikentää langattoman verkon signaalia. Pahimpia signaalin heikentäjiä ovat mm. metalli ja betoni.

Käynnistä modeemi uudelleen

Jos modeemi on ollut yhtäjaksoisesti päällä useita kuukausia, on mahdollista, että se alkaa jumittamaan ja langaton yhteys on tämän vuoksi hidas ja pätkii. Käynnistä modeemi uudelleen ottamamalla laitteesta virtajohto irti n. 10 sekunnin ajaksi, kytke johto sen jälkeen takaisin ja käynnistä modeemi uudelleen. Varmista, että modeemi on ollut sammuksissa tarpeeksi pitkään, jotta jännite ehtii varmasti poistumaan laitteesta. Jos modeemi on jumissa ja virrat käytetään laitteesta pois ainostaan pikaisesti, modeemi pysyy jännitteen vuoksi osittain käynnissä eikä jumitus tällöin poistu.

Päivitä tietokoneen WLAN-ajurit

Ongelmia WLAN-yhteyteen voi aiheuttaa myös tietokoneen WLAN-sovittimen käytössä olevat liian vanhat ajurit.